KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 


Liên hệ

Địa chỉ: phòng 401 khu nhà B 

- Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  115 

 

Lãnh đạo Khoa 

- Phó trưởng khoa: Thạc sỹ Trần Thị Thuý Hằng

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Trần Thị Thúy Hằng

1979

Phó trưởng khoa, Phụ trách Tổ bộ môn KHMT

Thạc sỹ

02

Phùng Thị Nguyên Hạnh

1976

Trưởng tổ bộ môn Công nghệ phần mềm 

Thạc sỹ

03

Đinh Thúy Duyên 

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Lê Thị Vân Hồng

1979

Giảng viên Thạc sỹ

05

Nguyễn Thị Thanh Hương 

1980

Giảng viên

Thạc sỹ

06

Phạm Thị Thanh Tân

1980

Giảng Viên

Thạc sỹ

07

Lê Hồng Thanh

1978

Giảng Viên

Thạc sỹ

08

Nguyễn Quang Tiến

1979

Giảng viên

Kỹ sư

09

Lương Thị Thủy

1973

Giáo vụ

Cử nhân

 

Nhiệm vụ

 

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao.

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế trang Web

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

 

Các bộ môn trực thuộc

 

          1. Tổ bộ môn Công nghệ phần mềm:

          - ThS. Phùng Thị Nguyên Hạnh (Trưởng tổ bộ môn)

          - ThS. Đinh Thúy Duyên

          - ThS. Trần Thị Thúy Hằng

          - ThS. Lê Thị Vân Hồng

          - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

          - ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

          - ThS. Phạm Thị Thanh Tân

 

          2. Tổ bộ môn Khoa học máy tính:

          - ThS. Bùi Vĩnh Chính

          - ThS. Phạm Trường Sinh

          - ThS. Lê Hồng Thanh

          - KS. Nguyễn Quang Tiến

 

Cơ sở vật chất

 

Đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các ngành đào tạo thuộc khoa và các khoa liên quan.

Bao gồm:  

 

04 phòng thực hành máy tính

02 phòng thực hành bảo trì máy tính

01 phòng thực hành màn hình

01 phòng thực hành Internet

01 phòng thực hành Multimedia

 

Thành tích

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

Cờ thi đua xuất sắc năm học 2011 - 2012

UBND Thành phố Hà Nội

02

2015

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 27/7/2015

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 - 2015

UBND Thành phố Hà Nội

 

 

CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

- Công nghệ thông tin

 

MÔ TẢ NGHỀ

 

Nghề "Côngnghệ thông tin" (Ứng dụng phần mềm) là thực hiện các công việc ứng dụng phần mềm tin học để xử lý, vận hành, trên một hệ thống công nghệ thông tin (hệ thống máy tính, thiết bị xử lý thông tin) để tạo nên thành phẩm là một sản phẩm kỹ thuật số, multimedia (voice/video), một bộ cơ sở dữ liệu hoặc một bộ các thông tin dưới dạng văn bản và số hóa đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiếtkế, đạt năng suất chất lượng và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

Đào tạo học viên có kỹ năng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong côngnghệ thông tin cụ thể là:

+ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;

+ Phát triển và khai thác các hệ chương trình ứng dụng;

+ Có kiến thức triển khai các ứng dụng;

+ Làm việc theo nhóm, làm việc theo các dự án tin học;

+ Tự tìm hiểu và tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng.

  • Về kiến thức

+ Có kiến thức về các thành phần cơ bản của máy tính và những kiến thức liên quan đến CNTT;

+ Có kiến thức về mạng, quản trị mạng, thiết kế hạ tầng mạng;

+ Có kiến thức cơ bản về chính trị và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn;

+ Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;

+ Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng.

  • Về Kỹ năng

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RPAS, Web, Mail; Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router; Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

+ Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn; có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và tự học;

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ quốc gia.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

Kỹ thuật viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng; kỹ thuật viên thiết kế phần mềm ứng dụng; kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính; kỹ thuật viên an toàn – bảo mật thông tin; kỹ thuật viên thiếtkế và quản trị website; kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

Chuyên viên tư vấn – thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin, công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin.

Làm việc tại bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp và tại các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin.

 

 

- Tin học ứng dụng

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

- Nắm vững kiến thức về máy tính, cấu trúc mạng máy tính và hệ điều hành mạng

- Nắm vững các kiến thức về lập trình For Win, ForDOS (Pascal, Foxpro, Visual Basic...)

- Khai thác thành thạo các phần mềm ứng dụng như : Word For Windows, Excel, Autocad, Corel - Draw, Fotoshop, phần mềm kế toán...

- Bảo trì phần mềm và phần cứng máy tính

- Bảo trì và quản trị mạng máy tính

- Khai thác trên mạng Internet.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

- Vận hành và bảo trì được các hệ thống máy tính các cơ quan, trường học, doanh nghiệp

- Sử dụng, vận hành tốt các các cơ sở dữ liệu chung, các cơ sở dữ liệu trên mạng

- Triển khai và quản lý được các dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin

- Vận hành và bảo trì được các hệ thống mạng cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp

- Tiếp cận được các công nghệ phục vụ cho công tác quản trị mạng đặc biệt là vấn đề bảo mật hệ thống mạng nội bộ trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp

- Triển khai được các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cho các đơn vị có nhu cầu hoặc trong các trường học

- Có khả năng chuẩn bị về công nghệ thông tin cho các hội nghị, hội thảo

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

- Các công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm.

- Các công ty tư vấn giải pháp mạng, công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

- Các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin các cơ quan, trường học, doanh nghiệp có ứng dụng côngnghệ thông tin.