KHOA ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

 

 

Liên hệ
- Địa chỉ: phòng 403 khu nhà B

- Số điện thoại: 0243. 7673896  - Số lẻ  109 

  

Lãnh đạo Khoa

Phó trưởng khoa: Thạc sỹ Trần Liêm Hiệu

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

 

 STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

01

Trần Liêm Hiệu

1981

Phó trưởng khoa, Phụ trách Tổ bộ môn Tự động hóa

Thạc sỹ

02

Phạm Hồ Cương

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

03

Đặng Quốc Du

1985

Giảng viên

Thạc sỹ

04

Đào Thu Hà

1981

Giảng viên

Kỹ sư

05 Đào Việt Hà 1982 Giảng viên Thạc sỹ

06

Bùi Đức Hoàng

1988

Giảng viên

Thạc sỹ

07

Hoàng Thị Ngọc

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

08

Trịnh Thị Phương Oanh

1973

Giảng viên

Thạc sỹ

09

Phạm Kiên Trung

1966

Giảng viên

Kỹ sư

10 Nguyễn Thị Mai Thanh 1978 Giáo vụ Cử nhân

 

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập,tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn được giao quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

2. Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được Nhà trường giao;

4. Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, viên chức, lao động trong khoa và tham gia đánh giá viên chức quản lý trong Trường theo quy định.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật hiện hành.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

10. Tổ chức đào tạo các ngành:

- Tự động hóa công nghiệp

- Điện công nghiệp

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Các mã ngành đào tạo thuộc lĩnh vực điện, tự động hóa

 

Cơ sở vật chất   

Các phòng thực hành phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo

Bao gồm:  

 

01 phòng thực hành Điều khiển tự động

01 phòng thực hành Điện dân dụng

01 phòng thực hành PLC và Thủy khí

01 phòng thực hành Điện công nghiệp

 

Các bộ môn trực thuộc

 

            1. Tổ bộ môn Điều khiển và Tự động hóa:

           -  ThS. Trần Liêm Hiệu (Phụ trách tổ bộ môn)

           -  ThS. Đào Việt Hà

           -  ThS. Bùi Đức Hoàng

           -  ThS. Hoàng Thị Ngọc

           -  ThS. Phạm Quang Sáng

           -  ThS. Nguyễn Trọng Thanh

           -  KS. Phạm Kiên Trung

               

           2. Tổ bộ môn Điện:

           -  ThS. Phạm Hồ Cương

           -  ThS. Đặng Quốc Du

           -  KS. Đào Thu Hà

           -  ThS. Trịnh Thị Phương Oanh

 

Thành tích

 

TT

NĂM KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

01

2008

Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

Cờ thi đua xuất sắc

UBND Thành phố Hà Nội

02

2013

Quyết định số 5322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

 

Bằng khen tập thể Khoa Điện-Điện tử "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2012-2013"

UBND Thành phố Hà Nội

03

2014

Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 14/8/2014

 

Cờ thi đua xuất sắc

Năm học 2013 - 2014

UBND Thành phố Hà Nội

04

2015

Quyết định số 1334/QĐ-TTG ngày 13/8/2015

 

Bằng khen tập thể đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

Thủ tướng chính phủ

05

2016

Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

 

Bằng khen

UBND Thành phố Hà Nội

 

 

CÁC NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA:

 

- Tự động hóa công nghiệp

 

MÔ TẢ NGHỀ

 

"Tự động hóa công nghiệp" là ngành/nghề thuộc ngành kỹ thuật lắp đặt hệ thống điện tự động dân dụng và công nghiệp; lắp đặt các hệ thống điện tự động chiếu sáng tại các khu công nghiệp, hệ thống điện tự dộng trong các doanh nghiệp.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

Lắp đặt hệ thống điện tự động dân dụng và công nghiệp; quản lý đường dây; bảo trì và sửa chữa hệ thống điện tự động; vận hành các trạm truyền tải và phân phối điện năng; vận hành các dây chuyền tự động…

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

Người làm ngành/nghề Tự động hóa công nghiệp có vị trí việc làm tại các công ty điện lực, các trạm truyền tải và phân phối điện năng, các công ty xây lắp công trình điện hoặc các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội…

 

- Điện công nghiệp

 

MÔ TẢ NGHỀ

 

"ĐIỆN CÔNG NGHIỆP" là ngành/nghề thực hiện việc lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, mạng điện chiếu sáng, máy điện và thiết bị điện trong các xí nghiệp công nghiệp với các môi trường trong nhà, ngoài trời, mỏ, hầm lò trong điều kiện an toàn lao động.

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

Sử dụng được các loại dụng cụ đo điện năng: Vônmét, Ampemét, Ampekìm, Đồng hồ vạn năng, Mêgômét, Hioki,… đo đúng thông số cần đo vào trường hợp cụ thể trong thực tế; sử dụng đúng các dụng cụ an toàn điện, an toàn lao động, an toàn cháy nổ trong từng công việc; sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn điện; lắp đặt hệ thống cung cấp điện; lắp đặt tủ điện phân phối; lắp đặt mạng điện chiếu sáng; lắp đặt bộ điều khiển dùng công tắc tơ, các bộ điều khiển lập trình; bảo dưỡng,sửa chữa mạng động lực tủ điện phân phối; bảo dưỡng, sửa chữa bộ điều khiển dùng công tắc tơ và các bộ điều khiển lập trình; vận hành được hệ thống điều khiển tự động dùng PLC; bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điệnmột chiều và xoay chiều; quấn dây động cơ điện, máy biến áp công suất nhỏ; sửa chữa mát phát điện xoay chiều; vận hành, sửa chữa các thiết bị mỏ hầm lò như: Áptômát phòng nổ, khởi động từ phòng nổ, biến áp khoan phòng nổ; đọc và phân tích cácbản vẽ thiết kế lắp đặt điện công nghiệp; khảo sát được hiện trường để có phương án lắp đặt hoặc sửa chữa hợp lý; lắp đặt, vận hành, sửa chữa và kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện công nghiệp.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

Người học ngành /nghề Điện công nghiệp có khả năng làm việc tại các công ty điện lực (tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây…); làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng (nhân viên vận hành); làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; đảm nhiệm công việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

 

- Điện công nghiệp và dân dụng

 

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NGHỀ

 

- Tính toán, lựa chọn được thiết bị điện theo các tiêu chuẩn kĩ thuật. Lắp đặt, sửa chữa được hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

- Vận hành an toàn và thao tác đúng trình tự đóng cắt các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng.

- Đọc các bản vẽ thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện dân dụng.

- Tính toán, lựa chọn, sữa chữa được các loại máy biến áp, các loại động cơ điện xoay chiều.

- Có năng lực giám sát, tổ chức thực hiện đúng các biện pháp an toàn điện áp dụng cho các công trình xây dựng có cấp điện áp dưới 1000V

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ

 

- Công nhân kỹ thuật sửa chữa điện trong các trạm điện, công ty, nhà máy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh điện năng và công nghiệp.

- Lắp đặt hệ thống điện dân dụng, các loại tủ điện điều khiển trong công nghiệp

- Kỹ thuật viên vận hành, bảo dưỡng, thiết bị điện công nghiệp và các dây chuyền sản xuất công nghiệp

- Mở cửa hàng lắp đặt, sửa chữa, kinh doanh thiết bị điện