Bản tin Trường
Số hiệu:
Ngày ban hành: 24/01/13
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:

Danh mục bài viết số 2

Tên tác giả

Tên bài

Số trang

Th.S Chu Khắc Huy

Một số giải pháp phát triển Nhà trường giai đoạn 2012-2017

04

Th.S Nguyễn Thị Thanh Dung

Tư duy độc lập, tự chủ trong sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

02

Th.S Vương Toàn Tân

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học

03

CN. Nguyễn Thị Nhung

Bản đồ tư duy – Công cụ hỗ trợ hiệu quả trong giảng dạy môn tiếng Anh

03

Th.S Nguyễn Thị Hằng Nga

Những điều sinh viên cần lưu ý trong đào tạo tín chỉ

03

Th.S Đặng Quốc Chính

Đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử đáp ứng nhu cầu người học

01

Minh Vương

Kỷ niệm Xuân Thu

02

Ban Biên tập

Blog’s Chuẩn

03

Ban Biên tập

Tự chủ dưới góc nhìn của một thủ khoa

02

Lê Tri

Thu Hà Nội

03

Mọt Sách

Khẩu chiến

03

 

Bản tin có lưu tại Thư viện Nhà trường

1 of 36