Bản tin Trường
Số hiệu:
Ngày ban hành: 24/01/13
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:


Danh mục bài viết số 03

Tên Tác giả

Tên bài

Số trang

Ban biên tập

Hai chiến tuyến – Một chân lý

04

Th.S Phạm Tiến Dũng

Phản hồi của người học đối với hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo của Nhà trường

04

Th.S Nguyễn Trọng Thanh

Ứng dụng của thuật toán điều khiển PID trong lập trình điều khiển chip PIC16F877H hoặc ATMEGA8 để nâng cao chất lượng ổn định của robot tự cân bằng

03

Th.S Hoàng Phương Thúy

Đôi điều về văn hóa khen – chê và cách tiếp nhận khen – chê của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới

02

CN. Nguyễn Thanh Sơn

Nâng cao vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong học tập và các hoạt động phong trào

02

Thực hiện: Việt Cường – Kim Dung

Thực tập tốt nghiệp của HSSV – Nhu cầu và thực trạng

02

Th.S Nguyễn Thị Tươi

Tiếp nhận và phản hồi với “rác văn hóa” trong ứng xử

03

Ban biên tập

Tân sinh viên K39 và những cảm nhận đầu năm học

02

Lê Hoàng Sơn

Một vài đóng góp để nâng cao chất lượng Diễn đàn HSSV

03

Th.S Lê Hồng Thanh

Thực tập tốt nghiệp như thế nào?

03

Mimosa

Lắng nghe yêu thương

02

 

1 of 35