Bản tin Trường
Số hiệu:
Ngày ban hành: 11/01/13
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:

Danh mục bài viết số 1

Tên Tác giả

Tên bài

Số trang

 Hoàng Dương

Một số nội dung cơ bản trong Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014

04

 Ban biên tập

Giới thiệu Ban chấp hành Đoàn Trường khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2014

02

 Đỗ Bình

Một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

02

 ThS. Nguyễn Đình Tân

Nhu cầu nhân lực và sự cần thiết mở các ngành công nghệ cơ khí ở Trường CĐ ĐTĐL Hà Nội

02

 ThS. Phạm Hoàng Giang

Kế toán doanh nghiệp – Cơ hội chọn ngành học mới tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

01

 Ban biên tập

Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội công bố Chuẩn đầu ra các ngành hệ TCCN

07

 Minh Thái

Tháng Sáu và những mảnh rời nỗi nhớ

02

 Mọt Sách

Một giấc mơ

02

 Lê Hồng Thanh

Năng lực hay bằng cấp làm nên thành công

04

 Phùng Đức – Kim Dung

Dấu mốc của sự trưởng thành

02

 Ban biên tập

Tìm hiểu các di tích lịch sử Thang Long – Hà Nội

01

 ThS. Nguyễn Đăng Lăng

Các chương trình đào tạo tại TT ĐT Hướng nghiệp và phát triển công nghệ

01

 

Bản tin có lưu tại Thư viện Nhà trường

1 of 36