Bản tin Trường
Số hiệu:
Ngày ban hành: 03/12/15
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:

Danh mục bài viết số 12

Tên tác giả

Tên bài viết

Số trang

CN. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Một số điểm mới về chế độ chính sách liên quan tới HSSV hệ cao đẳng, trung cấp

2

Th.S Phạm Tiến Dũng

Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 - Cơ hội và thách thức trực tiếp đặt ra với Nhà trường

3

Th.S Phạm Thị Minh Nguyệt

Hoạt động của trạm thu phát sóng BTS với sức khỏe con người

3

Th.S, NCS Nguyễn Đình Tân

Sự phát triển và ứng dụng của robot tại Việt Nam

3

Th.S Phạm Hồ Cương

Thiết kế điện chiếu sáng dân dụng

3

Phóng viên

Một số lưu ý với sinh viên trong đào tạo tín chỉ

2

BBT

Ấn tượng K42

2

BBT

Một số gương mặt tiêu biểu năm học 2014-2015

2

HVĐ

Đường lập nghiệp với những khát khao, nông nổi

2

Thực hiện: Lê Việt Cường

Cơ hội việc làm

2

KS. Phạm Quang Sáng

Hãy sử dụng học bổng có ý nghĩa

2

1 of 36